شرایط و قوانین

محورها:

  • رویکرد کلی  داستان‌ها  «امید» است
  • محور داستان‌ها باید دعوت به همدلی در برابر مصیبت‌ها و کمک به یکدیگر، نشان دادن راه‌های خوب بودن و درست برخورد کردن با بحران‌ها و در برابر بحران‌ها باشد.

شرایط عمومی:

  • داستان‌ها باید بین حداقل ۵۰ و حداکثر ۳۰۰ کلمه باشد.
  • هر شرکت کننده حداکثر ۵ اثر می‌تواند بفرستد.
  • داستان می‌تواند طنز یا جدی باشد.
  • داستان نباید برگزیده جشنواره ای ملی باشد.
  • شرط سنی وجود ندارد.

>>>>برای شرکت در مسابقه کلیک کنید!

× پشتیبانی مستقیم در واتساپ