شرکت در جشنواره

ثبت نام

فرم شرکت در جشنواره

اگر خوانده‌اید که هیچ ولی اگر نخوانده‌اید لطفاً شرایط ارسال اثر و شرکت در مسابقه را مطالعه کنید و سپس آثار خود را بفرستید!

اگر از هر انگشتتان یک هنر می‌بارد می‌توانید در هر سه بخش شعر و داستان و کاریکاتور شرکت کنید و با این که کار ما را زیاد می‌کنید ولی ما استقبال می‌کنیم!

شرکت در بخش شعر طنز

شرکت در بخش کاریکاتور و کارتون

شرکت دربخش داستان کوتاه طنز